Privacyverklaring


In mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving van kracht gegaan, ook wel bekend als de AVG. Deze nieuwe wetgeving stelt dat elke organisatie en website die persoonsgegevens van anderen verwerkt in een privacyverklaring de gebruikers op de hoogte stelt van welke persoonsgegevens worden verwerkt en wat er met deze gegevens wordt gedaan. Dit is de privacyverklaring van Wiesewijs en in deze verklaring zul je alle informatie vinden over hoe Wiesewijs omgaat met de persoonsgegevens van lezers. De privacy van mijn lezers vind ik enorm belangrijk en daarom vertel ik je in deze verklaring meer over Wiesewijs, over de persoonsgegevens die ik ontvang, verwerk en bewaar, de maatregelen die zijn getroffen op mijn website om jouw privacy te garanderen en waarom persoonsgegevens worden gedeeld met derden. 

Contactgegevens

Naam: Tessa de Reede
Bedrijf: Wiesewijs
Plaats: Apeldoorn
Telefoonnummer: 06-44735220
E-mail: hallo@wiesewijs.nl
KvK-nummer: 63654237

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wiesewijs verzamelt en verwerkt persoonsgegevens doordat er gebruik wordt gemaakt van de website en van de diensten. Daarnaast worden persoonsgegevens ook verkregen via contactmomenten door de comments, het contactformulier of de e-mail. De persoonsgegevens die worden verwerkt door Wiesewijs door het bezoeken van de website zijn:

 • ip-adres
 • locatie
 • geslacht
 • internetbrowser
 • apparaattype
 • gegevens over de activiteiten op mijn website

Als je, door een comment achter te laten, een e-mail te sturen of het contactformulier in te vullen, contact opneemt met Wiesewijs, verstrek je zelf nog overige persoonsinformatie. De hoeveelheid informatie is afhankelijk van de gegevens die je zelf doorgeeft:

 • e-mailadres
 • naam
 • adresgegevens
 • overige persoonsgegevens die bezoekers zelf verstrekken door contact via de website, e-mail of social media

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wiesewijs heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hallo@wiesewijs.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De gegevens die ik verzamel via bovengenoemde manieren worden voor diverse doeleinden gebruikt:

 • om inzicht te krijgen in de interesses van mijn bezoekers om de website en content te optimaliseren voor gebruikers
 • om comments en contact via de website mogelijk te maken en interactie te bevorderen
 • om spammers op de website te blokkeren
 • om te corresponderen over vragen

De gegevens die ik gebruik voor deze doeleinden worden vrijwillig door bezoekers gegeven. De gegevens worden verwerkt op grond van gerechtvaardigd belang. Dat betekent dat de verwerking van deze gegevens noodzakelijk is voor het goed functioneren van de website en het gewenste contact door bezoekers. Daarnaast is het verzamelen van persoonsgegevens bij een bestelling noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wiesewijs bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 12 maanden voor de gegevens die zijn verzameld via Wiesewijs en 14 maanden voor de gegevens die zijn verzameld door Google Analytics voor inzage in de gebruikersstatistieken. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wiesewijs en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar hallo@wiesewijs.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wiesewijs verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wiesewijs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Op Wiesewijs worden persoonsgegevens verwerkt door de volgende derden:

 • Google Analytics – voor de statistieken van de website en het verbeteren van de content
  • verwerkt ip-adres, geslacht, locatie, browsertype, apparaattype, zoekgedrag, activiteit op de website
 • Antagonist – host van de website en verwerker van alle informatie op de website
  • verwerkt persoonsgegevens die verstrekt worden op de website via comments en contactformulier

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wiesewijs gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wiesewijs neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zeker contact op via hallo@wiesewijs.nl. Op Wiesewijs beveiligen wij jouw persoonsgegevens door het gebruik van beveiligingssoftware, in de vorm van een virusscanner en een firewall. Daarnaast worden de gegevens van Wiesewijs verzonden via een beveiligde internetverbinding en heeft de website een SSL-certificaat. Deze verbinding is te herkennen aan ‘https’ en een afbeelding van een hangslotje in de adresbalk.